Endodonacija

Endodonacija


ONE-STEP SISTEM TRODIMENZIONALNOG PUNJENJA KANALA VRUĆOM GUTAPERKOM POSLJEDNJE GENERACIJE

Karakteristike sistema ONE-STEP:
- kompatibilan sa svim strojnim i ručnim instrumentacijskim tehnikama
- siguran i pouzdan način rukovanja i punjenja
- nema potrebe za rezanjem drške obturatora
- sigurna vizualizacija radne dužine korijenskog kanala
- pouzdan i jednostavan sistem
- lagana poslijeendodontska obrada kanala korijenskim kolčićem

HERO kanalni instrumenti baziraju se na upotrebi nikal titanske legure (NiTi), kontroliranom broju okretaja, te karakterističnom obliku. Mali broj instrumenata za sve vrste korijenskih kanala, jednostavna i sigurna upotreba.