Ordinacija

Ordinacija dr. Dropulić Kardum smještena je na sjevero-istočnom dijelu grada Splita, kvartu Ravne njive.

Opremljena je modernom te najsofisticiranijom dentalnom tehnologijom sa mogućnošću detaljnog prikaza svake faze rada. Prilaz i ordinacija prilagođeni su osobama s posebnim potrebama.

Estetiku smo doveli do savršenstva, a cilj nam je uz suvremena riješenja i materijale te invidualni pristup Vašu posjetu učiniti bezbolnom i ugodnom. Naše zadovoljstvo je Vaš blistavi osmijeh.


Upoznajte doktoricu


Bruna Dropulić-Kardum , dr.stom. rođena u Splitu 1978. godine. Stomatološki fakultet završila je 2003. godine u Zagrebu sa visokim ocjenama . Nakon položenog državnog ispita i dobivanja licence zapošljava se kod iskusnog stomatologa. Sudjelovala ja na mnogobrojnim radnim stručnim tečajevima renomiranih domaćih i svijetskih stomatologa te stekla zavidna znanja na područjima estetske stomatologije. 2007. godine u Splitu otvara privatnu stomatološku ordinaciju.