Dentalna patologija

Konzervativa


Za punjenje zubi koristi se amalgam ili kompozit (bijeli) materijal. Amalgam se koristi više od 150 godina (spoj žive sa srebrom i cinkom) jer je izdržljiv na pritisak, lako se stavlja u zub i povoljne je cijene. Nedostaci su mu siva boja, rubna pukotina i obavezna mehanička retencija jer se ne “lijepi” za zub. Svjetski je trend smanjivanje upotrebe amalgama zbog mogućeg toksičnog djelovanja žive. U nekim Europskim državama i u SAD je upotreba minimalna čak i zabranjena. Kompozit je bijeli materijal za punjenje zuba i najnovije generacije kompozita zadovoljavaju najteže kriterije za popravljanje zubi. Najnoviji kompoziti se vežu u kemijskoj vezi sa tkivom zuba korištenjem “ljepila - bonding”. Zbog toga nije potrebno odstranjivati zdravo tkivo zuba koje je bilo prije potrebno da bi se dobila mehanička retencija.