Intraoralna kamera

Najnovija digitalna intraoralna kamera FireWire tehnologije:
- bolja komunikacija između pacijenta i stomatologa
- direktni vizuelni prikaz stanja zubi i usne šupljine na ekranu
- dentalna slika pojedinog zuba prikazuje detalje krune kao i okolne strukture parodonta i alveolarne kosti
- direktno slanje digitalne slike na računalo
- arhiviranje slika pojedinih faza radova na računalo uz karton pacijenta


Preko LCD ekrana instaliranog na stomatološkom stolcu, pomoću intraoralne kamere koja prikazuje sve detalje na zubima i usnoj šupljini, stomatolog i pacijent uspostavljaju direktnu vizuelnu komunikaciju oko određivanja dijagnoze i definiranja radova koje je potrebno izvršiti.