Cijene

Budući da u našoj praksi koristimo više vrsta različitih materijala, pružamo mnogo vrsta različitih usluga i svakom pacijentu pristupamo individualno, nismo u mogućnosti iznjeti jednoznačni cjenik.

Cijene formiramo nakon prvog pregleda koji je besplatan i ne obvezuje na daljni rad u našoj ordinaciji. Tijekom pregleda pacijenata upoznajemo s planom terapije, zahvate koje je potrebno učiniti te vrstama materijala.Kao pogodnost plaćanja ordinacija Vam nudi mogućnost plaćanja karticama.

Molim Vas da se ne suzdržavate od razgovora o cijenama usluga! Cijene usluga direktno su u svezi s cijenom upotrijebljenog suvremenog stomatološkog materijala, te cijenom praćenja koraka sa novim tehnologijama.